List Of Химично Websites

http://www.cubestat.com/chem-bg.com

chem-bg.com

The Life Science Portal | Chemistry, Pharmacy and BioTechnology
Търси химично вещество и реактив като напишеш неговото травиално наименование на английски език, напр. ACETONE, CAS номер или IUPAC наименование
Tags: Life, Science, Pharmacy, Chemistry, Biotechnology, Вещество, ...